Bóg bogaty w miłosierdzie

Jubileusz mężczyzn

Bóg bogaty w miłosierdzie

Nagrania i zdjęcia ze spotkania…
Męskie zamknięcie Jubileuszu – TVP3
Kronika Krakowska o spotkaniu – TVP3
Męski wymiar miłosierdzia – Gość Niedzielny
Miłosierdzie po męsku – Franciszkańska 3


Przeżywamy razem z całym Kościołem Rok Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. Hasło Nadzwyczajnego Jubileuszu to: „Ojciec «bogaty w miłosierdzie»” (por. Ef 2, 4). Chcemy by ów jubileusz pozwolił nam na „przeżywanie tego Roku Świętego, jako szczególnego momentu łaski i odnowy duchowej” (papież Franciszek). Jest naszym pragnieniem, by przesłanie Miłosierdzia dotarło do wszystkich mężczyzn w Archidiecezji Krakowskiej, do mężczyzn w Polsce południowej, a także w całym kraju.

W tym celu w ramach Roku Jubileuszowego jest planowany Jubileusz Miłosierdzia dla mężczyzn. Ma to być czas otwarcia się na Miłosierdzie Boga dla nas, abyśmy doświadczając go mogli żyć miłosierdziem wobec braci spotkanych w drodze.

Zapraszamy Was do współtworzenia tego wydarzenia.

 

Celem wspólnego tworzenia tego Jubileuszu, poszukiwania dróg dotarcia do mężczyzn
i doprecyzowania szczegółów, organizujemy spotkania koordynacyjne. Niech nie zabraknie przedstawicieli Waszego środowiska.
Kontakt: 783377733

Z wyrazami szacunku

Andrzej Lewek
Sekretariat ds. Nowej Ewangelizacji
Archidiecezji Krakowskiej

Stowarzyszenie Mężczyźni Świętego Józefa